• EN SÄKER BOSTADSAFFÄRTRYGGTHEM

    Extra trygghet för båda parter. Förbesiktning och 10 års dolda felförsäkring.

  • EN SÄKER BOSTADSAFFÄRTRYGGTHEM

    Extra trygghet för båda parter. Förbesiktning och 10 års dolda felförsäkring.

BESIKTNINGSPAKET TRYGGTHEM

VÅRT BESIKTNINGSPAKET TRYGGTHEM BESTÅR AV FÖLJANDE DELAR:
FÖRBESIKTNING – GER TRYGGA KUNDER SOM HAR LÄTTARE TILL BESLUT

I TryggtHem ingår de viktiga undersökningar som bör genomföras vid en husförsäljning.
Grundpaketet innehåller en omfattande överlåtelsebesiktning där man vid behov även kan välja till utökade kontroller. 

ANSVARSFÖRSÄKRING – SKYDDAR MOT OBEHAGLIGA ÖVERRASKNINGAR

Du som säljare har ett så kallat “dolda felansvar” i 10 år efter det att du sålt en fastighet.
I vårt besiktningspaket ingår därför även en försäkring som täcker stora delar av ditt ekonomiska ansvar för dolda fel under hela den här 10-årsperioden. Försäkringen täcker även eventuella juridiska tvister avseende dolda fel-ansvaret.

Det är inte vanligt att hitta dolda fel i en fastighet. Men om de nya ägarna efter tillträde ändå skulle hitta ett dolt fel – till exempel i samband med renovering – är både säljare och köpare oftast mycket tacksamma om det finns en ansvarsförsäkring för dolda fel.

Att som säljare teckna en ansvarsförsäkring för dolda fel innebär att man har skyddat både sig själv och köparen mot obehagliga överraskningar.

ENERGIBESIKTNING – VISAR HUSETS ENERGISTATUS OCH GER RÅR OM FÖRBÄTTRINGAR

Det är numera krav på att alla villor och radhus som säljs ska ha energideklarerats. Energideklarationen behöver utföras av en energiexpert på ett företag som är ackrediterat av Boverket. 

EGET HEM GER TRYGGHET ÅT BÅDE SÄLJARE OCH KÖPARE
Som ytterst seriösa mäklare så rekommenderar vi alltid våra säljare att låta besiktiga sin fastighet före försäljning, och i samband med det också teckna en ansvarsförsäkring för dolda fel. Detta ger extra trygghet för båda parter. Vi erbjuder vårt besiktningspaket TryggtHem.

GÖR AFFÄREN RAK OCH ENKEL
När du vill sälja till bästa pris, och för att undvika framtida problem så är vårt besiktningspaket den perfekta lösningen.

TryggtHem underlättar försäljningsprocessen och leder i många fall till en mycket smidigare affär, och dessutom ofta till ett högre slutpris. Intressenter får en bättre insyn i husets skick och kan därför lättare ta beslut om att lägga bud.

Tävling

Tävling

Tävla och vinn ett gratis mäklararvode när du säljer med oss!


Klicka här för att komma till tävlingen